Phương thức thanh toán

Khi thanh toán chi phí lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Antamed, khách hàng có thể chọn một trong hai hình thức dưới đây:

  • Thanh toán bằng tiền mặt
  • Thanh toán bằng cách chuyển khoản

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng sẽ thanh toán ngay sau khi được lấy mẫu xét nghiệm.

2. Thanh toán bằng cách chuyển khoản

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản tổng tiền cần thanh toán vào tài khoản của Antamed tại ngân hàng VPBank Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng:

  • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Công Nghệ Xander
  • Số tài khoản: 125796796
  • Ngân hàng hưởng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
  • Nội dung: Quý khách hàng vui lòng ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại đăng kí xét nghiệm, và ngày làm xét nghiệm để Antamed có thể xác định chính xác.

Ví dụ: Với khách hàng có tên NGUYỄN VĂN A, số điện thoại đăng kí xét nghiệm là 0899190199 và lấy mẫu vào ngày 01/01/2018. Khách hàng cần chuyển khoản với nội dung:

NGUYEN VAN A 0899190199 ngay 01.01.2018

Lưu ý: 

  • Tổng tiền cần thanh toán bao gồm: Phí xử lý mẫu xét nghiệm + Giá xét nghiệm + Phí km tăng thêm
  • Khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản cần thực hiện chuyển khoản trước khi điều dưỡng hoàn thành thủ tục lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
  • Với trường hợp khách hàng lấy mẫu xét nghiệm ngoài địa bàn Hà Nội: Trước ngày lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 1 ngày, khách hàng cần chuyển khoản trước 50-100% tổng tiền cần thanh toán.

Cam kết: 

Antamed cam kết chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp các thông tin chuyển khoản hợp lệ và đầy đủ các bằng chứng chuyển tiền nhưng khách hàng không được lấy mẫu xét nghiệm.


Để được bác sĩ gọi điện tư vấn miễn phí về xét nghiệm, hãy để lại thông tin của bạn vào form dưới đây: